malelifestyle

Miesten 6 persoonallisuustyyppiä

Moni teistäkin on ehkä törmännyt etenkin internetin eri keskustelufoorumeilla kiertävään teoriaankuudesta miespersoonasta. Jokainen mies on oma yksilönsä ja persoonansa, mutta onko näissä kenties jotain perää? Nämä kuusi miespersoonaa ovat alfa, beta, gamma, omega, delta ja sigma. Jokaisella näistä
persoonasta on omat ominaisuutensa, ja jokaisen uskotaan löytävänsä itsensä jostain näistä kuvauksesta. Mikä näistä kuvauksista käy parhaiten sinuun ja mitä mieltä olet näistä ”miesten horoskoopiksikin” kutsutuista persoonallisuustyypeistä?

Alfa

Alfa on ehkä kaikista tunnetuin näistä miespersoonista, mikä johtunee nimityksen juontavan eläinmaailmasta. Eläinmaailmassa alfa on laumanjohtaja, kingien kingi. Miesten maailmassa alfa on melkein suoraan verrannollinen eläinmaailmaan: hän on itsevarma ja hän on huomion keskipiste. Alfamies on myös ulospäinsuuntautunut ekstrovertti, joka ei häpeile lähestyä potentiaalista kumppania. Internetin foorumeilla alfan sanotaan olevan se, joka nappaa aina parhaat naiset – ja miksei miehetkin. Heissä on vain jotain sellaista karismaa, mikä vetää potentiaalisia kumppaniehdokkaita puoleensa kuin kärpäsiä.

Beta

Betan sanotaan olevan kaikista yleisin persoonallisuus miehillä. Tämä hieman turhaankin vähätelty persoonallisuustyyppi poikkeaa alfasta siten, että siinä missä alfa voi olla joissain tapauksissa jopa täynnä itseään, betamies on yleensä hyvin ystävällinen toisia kohtaan. Ero on myös siinä, että beta hakee hyväksyntää muilta ihmisiltä ympäriltään. Betojen ajatellaan usein olevan varautuneempia ja alistuvimpia verrattuna alfoihin. Varautuneisuuden johdosta beta ei hakeudu useinkaan huomion keskipisteeksi ja saattaa välttää konfliktitilanteiden paisumista. Rakkaudessa betamies ei ole ehkä niin haluttu kuin alfa, mutta heillä ei yleensä vaikeuksia löytää itselleen kumppania. Vaikka betoihin liitetään paljon negatiivisia mielikuvia, he ovat yleensä hyvin lojaaleja, erittäin hyviä kumppaneita ja todella ahkeria työelämässä.

Gamma

Gamma on ehkä kuudesta miespersoonallisuustyypistä kaikista vähiten tunnetuin. Gammamiestä pidetäänkin kaikkien muiden viiden tyypin yhdistelmänä, mikä luo todella mielenkiintoisen mikstuuran.

Gammat ovat hyvin usein hyvin seikkailunhaluisia, elämän tutkiskelijoita. Elämässä heitä kuljettaa hyvin usein heidän omat mielenkiinnon kohteensa, joita gammoilla voi olla useita.
Seikkailunhaluisuutensa vuoksi gamma on aina valmiina oppimaan uusia asioita. Tämä persoonallisuustyyppi on usein hyvin empaattinen ja hän on hyvin itsetietoinen. Siinä missä alfamiehen itsetietoisuus rajoittuu vain oman arvonsa tuntemiseen, gamma ymmärtää omien tekojensa seurauksia tätä paremmin. Empaattisen luonteensa vuoksi gamma pystyy asettumaan myös muiden ihmisten asemaan, mikä tekee hänestä erittäin hyvän kumppanin.

Omega

Omega on varsinainen oman tiensä kulkija, joka ei välitä muiden ihmisten hyväksynnästä. Tämä johtuu siitä, että omegalla on usein sellaista sisäänrakennettua itsevarmuutta, minkä vuoksi hän ei edes pyri lähtemään havittelemaan muun ryhmän suosiota. Omegamies valitsee lähipiiriinsä vain muutaman luotetun henkilön ja usein sulkee muut ulkopuolelle. Omegan heikkous ihmissuhteissa onkin se, että valitettavan usein hän pitää huolen pääasiassa vain itsestään ja lähipiiristään. Tämä voi olla osasyynä siihen, mikseivät omegamiehet ole kovinkaan haluttuja ystäväpiirissä.

Omegamiehiä pidetään osittain myös nörttimiesten arkkityyppinä, sillä he ovat usein älykkäitä ja laskelmoivia. Heidän harrastuksiinsa kuuluvat usein muun muassa videopelit, nettikasinot ja muut hieman harvinaisemmat harrastukset. Tämä voi aiheuttaa naureskelua muissa ihmisissä, mutta omegamies on immuuni ulkoiselle paineelle olla samanlainen kuin muut ja tekee aina niin kuin itse haluaa.

Delta

Delta on sellainen persoonallisuustyyppi, josta usein sanotaan, ettei sellaiseksi synnytä vaan tullaan elämän aikana. Deltat ovat hyvin sisäänpäin kääntyneitä, usein johtuen negatiivisista elämänkokemuksista. Deltamiehet ovat usein hyvin varautuneita ja heidän luottamustansa on hyvin vaikea voittaa. Huonojen kokemusten vuoksi deltat voivat usein jopa katkeria, jolloin konfliktitilanteissa he syyllistyvät usein syyttelemään muita omista virheistään kuin katsomaan peiliin. Tämän vuoksi deltoilla on hyvin suuri taipumus elää menneessä, olipa kyse huonosta ihmissuhteessa tai vaikkapa työpaikasta. Delta on kaikista surullisin persoonallisuustyypeistä, sillä he ovat usein hyvin yksinäisiä – usein itseaiheutetusti. Heitä kuvataankin kaikista raskaiksi persooniksi, joiden seuraa muut välttelevät parhaansa mukaan. Koska deltamies ei ole kykenevä katsomaan peiliin, usein hänen mielestään yksinäisyys ei ole hänen omaa aikaansaannostaan.

Sigma

Joidenkin mielestä sigma on kaikista korkeimmalla jalustalla alfan sijaan sosiaalisessa hierarkiassa, mutta tästä voidaan olla montaa mieltä. Aika usein sigmaa pidetään kieroutuneena versiona alfasta, minkä voi käsittää joko hyvällä tai pahalla.

Alfan tapaan sigmat ovat hyvin itsevarmoja, mutta myös hyviä manipuloimisessa. Siinä missä alfa välittää ympärillään olevista ihmisistä, sigmalle muut ihmiset ovat työkaluja. Sigmamies ei myöskään hae muiden hyväksyntää kuin pintapuolisesti, korkeintaan oman egon buustiksi. Sigmat ovat hyvin pidettyjä ihmisiä, mikä johtuu heidän charmanteista luonteistaan ja
käytöksestään. Aika usein he saavatkin kiitosta siitä, että he uskaltavat luoda omat polkunsa ja eivät ole riippuvaisia muiden ihmisten mielipiteistä. Vaikka sigmamiehiä pidetään huvin hauskoina ja älykkäinä, on kaiken tämän taustalla laskelmoiva luonne. Sigmoille elämä on eräänlainen peli, jossa muut ihmiset ovat vain pelinappuloita.

Vastaa