malelifestyle

Miten luottotiedot kerätään?

Luottotiedot antavat viitettä henkilön ajankohtaisesta maksukyvystä. Luottotietojen tarkistaminen on yleinen toimintatapa, kun suunnitelmissa on esimerkiksi vakuutus-, internet tai vuokrasopimuksen tekeminen. Paneudumme luottotietoihin liittyviin seikkoihin tässä artikkelissa tarkemmin.

Luottotiedot mittaavat sekä yritysten että yksityisen henkilön taloudellista asemaa ja kykyä toimia sitoumuksissa odotetun mukaisesti. Moitteettomat luottotiedot lisäävät henkilön luotettavuutta ja tietoja tarkastava taho pyrkii selvittämään yksittäisen henkilön tai yrityksen taloudellista tilannetta. Lisää talouteen liittyvistä asioista voi lukea osoitteessa www.lainat.fi.

Luottotietoja kerää Suomessa vain kaksi yksityistä yritystä, jotka myyvät tietoja eteenpäin asiakkaan luottokelpoisuudesta kiinnostuneille tahoille. Tällaisia yrityksiä on lukuisia, joista esimerkkinä voidaan mainita teleoperaattorit.

Luottotietoihin liittyvää rekisteriä ylläpidetään, jotta luotonantajat eivät päätyisi taloudellisiin ongelmiin. Niillä halutaan myös estää luotonantajia kärsimästä luottotappiota, jos lainaa ottanut tai sopimuksen allekirjoittanut henkilö ei noudata tehtyä sopimusta.

Omat luottotiedot voi tarkistaa myös itse ja niitä kannattaakin seurata, jos sinulla on ongelmia aikaisempien maksujen kanssa. Luottotietoja seuraamalla velallinen pystyy hahmottamaan juuri sen hetkisen taloudellisen tilanteensa ja mahdollisesti suunnittelemaan tulevien velkojen hoitamista.

Suomalaiset luottorekisterit

Suomessa toimivat kaksi suurta luottorekisteriä, jotka ovat Suomen Asiakastieto ja Bisnode. Näiden yritysten tehtävänä on ylläpitää sekä yksityishenkilöiden että yritysten luottorekisteriä. Ne myyvät palveluitaan niitä tarvitseville tahoille, kuten lainayhtiöille, pankeille ja vakuutusyhtiöille. Luottorekisterin pääasiallinen tarkoitus on yritysten asiakasvalinnan helpottaminen. Isojen yritysten lisäksi esimerkiksi vuokranantajat pystyvät tarkistamaan vuokralaisehdokkaan luottorekisterin, jotta vuokralaisen maksukyvystä saadaan varmuus.

Suomen Asiakastieto paikallisella tasolla

Suomen Asiakastieto Oy:n juuret juontavat vuoteen 1961, jolloin sen nimi oli Luottokontrolli Oy. Nimi vaihtui Suomen Asiakastiedoksi vuonna 1988. Yrityksen mukaan sen alkuaskeleet otettiin jo
joulukuussa 1905, jolloin Suomalainen Luotonantajayhdistys sai enemmän huomiota osakseen. Kyseisen yrityksen taival on joka tapauksessa ollut pitkä ja se on kokenut vuosiensa aikana monenmoista kehitystä.

Suurin osa kehitysharppauksista on kuitenkin tapahtunut 2000-luvun puolella. Silloin muutoksen tahti alkoi kiihtyä ja teknologinen kehitys sai aikaan kokonaisen digiloikan yrityksen
asiakastietojärjestelmässä. Digitalisaation ansiosta Suomen Asiakastieto pyrkii jatkamaan kehitystään jatkuvalla tahdilla ja heidän merkittävimpänä tavoitteena on tarjota palveluita, jotka perustuvat aikaisempaakin laajempaan tietomäärään.

Suomen Asiakastieto tarjoaa palveluita, joita käyttävät pääasiassa riskienhallinnan, taloushallinnon, päätöksen teon sekä myynnin ja markkinoinnin yritykset. Yritys palvelee tahoja, jotka operoivat useilla eri toimialoilla ja yritys työllisti 2010-luvun loppupuolella satoja työntekijöitä.

Suomen Asiakastieto on ilmoittanut arvoikseen läpinäkyvyyden ja luottamuksen. Se toimii täysin puolueettomana tiedontuottajana, joka tuo yrityksen ja asiakkaan sopimussuhteeseen läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Tämä lisää turvaa sekä yrityksille että kuluttajille.

Suomen Asiakastiedon toiminta perustuu sertifioituun laatujärjestelmään, joka on maailmalla laajalti tunnettu. Tämän laatutekijän oleellisena osana on prosessin ja laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen.

Euroopan tasoita luottotiedon tarjontaa Bisnodelta

Suomen Asiakastieto toimii Suomessa ja sillä on toimisto myös Ruotsissa, kun taas Bisnode keskittyy Euroopan mittaiseen toimintaan. Se on Euroopan suurin analytiikan ja smart datan toimittaja. Bisnode näki päivänvalon vuonna 1989, jonka jälkeen sen omistussuhteet ovat muuttaneet muotoaan monta kertaa. Viimeisin muutoksista tapahtui vuonna 2012, jolloin käynnistetyn
kehityshankkeen ansiosta kaikki Euroopan erilliset konsernit haluttiin yhdistää.

Bisnode on Suomen Asiakastietoa ymmärrettävästi kansainvälisempi ja se toimii useassa eri maassa. Se pyrkii kuitenkin paikallisuuteen, koska se haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman nopeat ratkaisut.

Bisnode ja sen palveluksessa olevat toimijat tarkkailevat maailman tapahtumia ja sen tärkeimpiin arvoihin kuuluvat luottamus ja yhteistyö, jotka kulkevat mukana Bisnoden kaikessa toiminnassa. Bisnode haluaa myös kuunnella asiakastaan ja ottaa jokaisessa tapauksessa yksilölliset tarpeet huomioon.

Vastaa