malelifestyle

Vertailu tuottojen ja turvallisten sijoitusten välillä

Nykyiset sijoitusmarkkinat ovat varsin huomattavasti erilaiset, kuin ne esimerkiksi sata tai 50 vuotta sitten olivat. Sijoitusmarkkinat kuitenkin herkästi mielletään tavan tallaajien parissa ainoastaan rikkaiden hömpötykseksi, liituraitapukuisten henkilöiden osakekaupaksi. Tässä stereotyyppisessa sijoitusmaailmassa osakkeet myös ostetaan edelleen soittamalla meklarilleen kuten 80-luvulla, tavallisten kansalaisten nähdessä pörssikursseja ainoastaan kauppalehdestä. Tämän stereotypian joudumme kuitenkin suoraan romuttamaan, sillä tällaista sijoitusmaailmaa ei ole hetkeen enää ollut olemassa, olipa se sitten onni tai harmi sinulle. Nykyinen sijoitusmaailma on nimittäin muun maailman mukana kokenut varsinaisen digiloikan viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Samalla sijoitusmarkkinat ovat muuttuneet paitsi enemmän kaikkien saataville, myös helpommin lähestyttäviksi.

Miten sijoituskohteet eroavat toisistaan

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa puoli tarkastella asiaa, sillä vaikka sijoitusmarkkinat ovatkin muuttuneet digitalisaation myötä huomattavasti helpommin lähestyttäviksi, etenkin tavallisille
kansalaille korkeiden toimistojen ulkopuolelta, ovat ne myös monimutkaistuneet huomattavasti. Käytännössä siis kynnys aloittaa sijoittaminen on madaltunut, mutta altaan toinen pää on
syventynyt miltei rajattomaan syvyyteen. Ja se mitä tällä tarkoitamme, on uusien sijoituskohteiden jatkuva sataminen markkinoille, ja yhä monimutkaisempien sijoitusinstrumenttien syntyminen sijoitusyhtiöiden tuotekehityksen tuloksena. Tämä on saanut monet pitkän linjan kokeneemmatkin sijoittajat suorastaan hämmennyksen valtaan ja ihmettelemään markkinoiden tarjontaa.

Kryptovaluutat

Täysin oman osansa tässä uudessa sijoituskohteiden villissä maailmassa toteuttavat hiljattain suureen suosioon nousseet kryptovaluutat, jotka tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia sijoittaa
täysin uudenlaisiin digitaalisiin projekteihin, omistuksiin sekä sovelluksiin. Kryptovaluuttojen suosion kasvaessa nopeaan tahtiin, on liki jokainen kryptoprojekti päässyt nauttimaan tämän suosion mukanaan tuomasta kurssinoususta. Osa perinteisistä pitkän linjan osakesijoittajista pitää kryptovaluuttoja kuitenkin täysin arvottomina, yksistään siitä syystä, ettei jokaisen kryptovaluutan arvoa ole välttämättä liitetty mihinkään fyysiseen, konkreettiseen omistukseen. Kyseinen väite on kuitenkin varsin vanhentunut ja argumenttina epäpätevä, sillä perinteisillä
FIAT-valuutoilla kuten Yhdysvaltain dollari, joihin kyseisiä kryptovaluuttoja usein verrataan, ei myöskään ole useisiin vuosikymmeniin ollut minkäänlaista suoraa sidosta minkäänlaisen
konkreettisen omistuksen arvoon sitten kultastandardin lopettamisen. Tämän lisäksi on markkinoilla kuitenkin olemassa useita kryptovaluuttoja, joiden arvo on jollakin tapaa sidoksissa johonkin konkreettiseen omistukseen, kuten vaikkapa kultaan tai muuhun arvometalliin.

Kryptovaluutat tarjoavatkin ennen kaikkea useita erilaisia mahdollisuuksia päästä käsiksi paitsi korkean riskitason, mutta samalla myös korkean tuottopotentiaalin kohteisiin, jotka ovat
tuottaneet viimeisen vuoden aikana jopa tuhansien tai kymmenien tuhansien prosenttien tuotot sekä matalariskisiin kohteisiin, joissa tuotot saattavat olla varsin lähellä keskimääräisiä
osakemarkkinoiden tuottoja. Kryptovaluutat ovat siis monimuotoinen tapa sijoittaa varallisuuttaan eri riskitasojen kohteisiin helposti.

Osakkeet

Perinteiset osakemarkkinat ovat luonnollisesti yhä sijoituspiirien suosituimpana kohteena, niiden ollessa helppoja ymmärtää moniin muihin kohteisiin verrattuna. Osakkeet kun kirjaimellisesti
antavat ostajalleen palasen yhtiön omistuksesta, sekä mahdollisten tuottojen voitonjaosta osingon muodossa. Tämän lisäksi mielletään osakkeisiin sijoittaminen pitkän historiansa vuoksi
varsin turvalliseksi sijoitusmuodoksi moniin muihin verrattuna, etenkin laajan hajautuksen sijoitusstrategioissa. Osakemarkkinoillakin kykenet kuitenkin pääsemään käsiksi myös
pienempiin korkeamman riskin kasvuyhtiöihin, jotka toisaalta tarjoavat huomattavasti keskivertoa korkeamman tuottopotentiaalin. Mikäli taas päätät hajauttaa sijoituksiasi globaalisti
läpi eri sektoreiden, pääasiassa suuriin arvoyhtiöihin, voit taas odottaa pitkällä aikavälillä saavasi varsin matalariskistä ja liki varmaa tuottoa, joka on historiallisesti sijoittunut 6-10%
vuosittaisen tuoton välille. Ne tarjoavat siis mahdollisuuden toteuttaa haluamansa laista sijoitusstrategiaa laajoin edellytyksin, helposti ja yksinkertaisesti. Tämän lisäksi on myös
osakkeiden itsensä ostaminen huomattavasti monia muita sijoitusmuotoja helpompaa jo yksinään niiden yleisyyden vuoksi. Miettiessäsi sijoituskohteita, selvitä mitä osakkeita kannattaa ostaa Sijoitusrahastot.org -sivustolta. Se on talousaiheinen verkkojulkaisu, jossa alan asiantuntijat jakavat suosituksiaan ja kertovat osakevinkkejä.

Hyödykkeet

Viimeisenä vertailtavana kohteena mainittakoon erilaiset hyödykkeet. Hyödykkeisiin sijoittaminen ei etenkään tavan tallaajalle ole perinteisesti ollut niin suosittu tai seksikäs
sijoituskohde kuin suorat osakeostot. Hyödykkeiden ottaminen osaksi sijoitusstrategiaa on kuitenkin mahdollistanut monille sijoittajille mahdollisuuden paitsi korkeampiin tuottoihin, myös
laajempaan hajautukseen kuin pelkkien osakkeiden avulla olisi mahdollista. Tämän lisäksi ovat hyödykkeitä kyenneet etenkin viime vuosina käyttämään myös aktiivisen sijoitustyylin treidaajat,
hyödyntämällä esimerkiksi öljyn kurssivaihteluja. Hyödykkeet ovat kuitenkin toimineet myös perinteisen passiivisen strategian sijoittajille varsin tuottoisina kohteina, esimerkiksi
akkuteollisuuden raaka-aineisiin sijoittaneille henkilöille, jotka ovat kyenneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana moninkertaistamaan sijoituksensa arvon useaan otteeseen.
Hyödykkeiden avulla kykenet lisäksi hajauttamaan salkkuasi myös osakkeiden ulkopuolelle, näin ollen laskien riskiä esimerkiksi kultaan tai muihin arvometalleihin sijoittamalla. Hyödykkeiden ostaminen osaksi salkkuaan vaatii kuitenkin tarkkaan mietittyä strategiaa, jossa se hyödyttää salkun kokonaisuutta, joko tuottopotentiaalia nostamalla tai riskipitoisuutta

Vastaa