malelifestyle

Ilmankosteus tärkeää taiteen ja kulttuurin paikoissa

Tämä artikkeli on sponsoroitu. Ilmankosteutta kannattaa ylläpitää monessa ympäristössä, koska sillä on ratkaiseva vaikutus tilan tuotteiden laatuun. Ilmankosteus on hyvä pitää tasapainoisena myös taidekeskuksissa, koska se vaikuttaa sekä taide-esineisiin että esiintyjiin. Syvennymme tähän aiheeseen tässä artikkelissa tarkemmin. 

Ilmankosteuden taso on tärkeää esimerkiksi oopperataloissa, koska se vaikuttaa esiintyjien hyvinvointiin ja sitä mukaa taiteellisiin suorituksiin. Ilmankosteutta pitäisi säätää optimaaliselle tasolle myös taideteollisuudessa. Airtec solutions on ilmankostuttimien asiantuntija, joka on perehtynyt muun muassa taidepaikkojen ilmankosteuden optimointiin. 

Kulttuuripaikoissa ilmankosteudella monia vaikutuksia

Museoihin ja teattereihin kokoontuu tyypillisesti paljon ihmisiä samaan aikaan. Molemmista paikoista löytyy myös korvaamattoman arvokasta taidetta ja kalliita laitteita. Esimerkiksi musiikki-instrumentit, erilainen elektroniikka, näyttämötekniikka ja huonekalut voivat olla erittäin kalliita investointeja. 

Näitä pitää myös suojella huolellisesti esimerkiksi kosteuden vaihteluilta. Kosteuden taso voi nimittäin vaihella esimerkiksi vuodenaikojen mukaan, mikä asettaa tiettyjä edellytyksiä sisäilmalle. Kaikki museon esineet eivät siedä yhtä optimaalista suhteellista kosteutta. Lisäksi kosteuden taso ei saisi vaihdella liian tiheään. 

Oikeilla ratkaisuilla voidaan ylläpitää sopivaa ja vakaata ilmankosteutta – koko ajan. Kun ilmankosteus on optimaalinen taidekohteiden paikoissa, pysyvät esineiden säilytysolosuhteet otollisena. Myös esiintyjien ja yleisön viihtyvyys paranevat. 

Jos taide-esineet ja kalusteet sisältävät hygroskooppista materiaalia, vaativat ne vakaita olosuhteita ilmankostuttimen osalta. Jos ilmankosteus ei ole riittävällä tasolla, voivat materiaalien kuidut kutistua tai vastaavasti suurentua, jos ne imevät tai luovuttavat vesimolekyylejä. Tämä voi aiheuttaa tuotteen pilaantumisen, vääntymisen, haalistumisen tai homehtumisen. 

Ongelmiin löytyy onneksi ratkaisu kunnollisella ilmankostutuksella. Se auttaa olosuhteiden vakaata ylläpitämistä, jossa suhteellinen kosteus on oikeaoppisesti noin 45–60 prosenttia. 

Musiikki-instrumenttien vaatimukset sisäilmassa

Ammattimuusikoille on erittäin tärkeää, että soittimista pidetään erinomaista huolta. Soittimien varastointiin ja esiintymiseen liittyvien olosuhteiden halutaan myös olevan optimaalisia. Moni soitin maksaa paljon ja esimerkiksi piano ja jousisoittimet ovat usein erittäin arvokkaita. Ne valmistetaan usein laadukkaasta puusta. 

Puun materiaali on ominaisuudeltaan hygroskooppista. Instrumentit tuppaavat imemään vesimolekyylejä, jos niitä pidetään tiloissa, joiden ilmankosteus ei ole oikealla tasolla. Tämä johtaa helposti siihen, että soitin voi kuulostaa epävireiseltä ja sen virittäminen voi koitua jopa mahdottomaksi. 

Piano ja muut kosketinsoittimet sisältävät kaikupohjan, joka on valmistettu usein männystä. Sen tarkoituksena on parantaa soittimen äänenlaatua. Jos ympäristön ilmankosteus ei ole riittävällä tolalla, alkaa kaikupohjan mänty imeä ja luovuttaa vesimolekyylejä. Tämä johtaa lopulta siihen, että puu kuivuu halkeamispisteeseen. Kuiva ilma tekee instrumenttien materiaaleista kuvia ja se tekee niiden laadusta heikomman. 

Ilmankostutusjärjestelmien hyödyt museoissa ja teattereissa

Ilmankostutus kannattaa laittaa kuntoon taiteen ja kulttuurin kohtaamispaikoissa. Sillä on monia huomattavia vaikutuksia, jotka parantavat tilojen puitteita. Oikeanlainen ilmankosteus suojaa arvokkaita esineitä ja se ehkäisee niitä kuivumiselta ja homehtumiselta. Se suojaa niin ikään arvokkaita soittimia, jotka vaativat omat toimenpiteensä sisäilman optimointiin. 

Sopivan ilmankosteus edistää myös taidekeskuksissa vierailevien ja työskentelevien ihmisten hyvinvointia. Esimerkiksi oopperalaulajat hyötyvät siitä paljon ja he saavat hyvällä ilmanlaadulla suotuisat olosuhteet esiintymissuorituksille. Ilmankosteuden optimointi vähentää sähköstaattisen purkautumiseen liittyviä riskejä, joita voi esiintyä monissa tuotantolaitoksissa. 

 

Vastaa